Gruppi kuuluvad ettevõtted


AS Saaremere Kala (grupi valdusfirma)(100% omandus AS PRFoods)

Saare Kala Tootmine OÜ (100% omandus Saaremere Kala AS)

JRJ & PRF LIMITED (100% omandus Saaremere Kala AS) 

John Ross Jr. (Aberdeen) Limited (100% omandus JRJ & PRF Limited)

Coln Valley Smokery Limited (100% omandus JRJ & PRF Limited)

  • © 2021 AS PRFoods