AuditikomiteeAuditikomitee on AS-i PRFoods nõukogule alluv nõuandev organ. Auditikomitee ülesandeks on nõukogu nõustamine ettevõtte (a) raamatupidamise, (b) audiitorkontrolli, (c) riskijuhtimise, (d) sisekontrolli ja -auditeerimise, (e) järelevalve teostamise ja (f) eelarve koostamise valdkonnas ning seaduslikkuse osas.  

Komitee koosneb nõukogu poolt kolmeks aastaks valitud kolmest liikmest. Komitee tegevust juhib auditkomitee esimees. AS-i PRFoods nõukogu 17.04.2024 otsusega valiti PRFoods AS auditikomitee liikmeteks: nõukogu liige Aavo Kokk (esimees), Margus Olesk ja Markus Mustakallio.


  • © 2021 AS PRFoods