Kauplemiskalender 2017. aastalAS PRFoodsiga seotud isikutele kehtivad 2017. aastal järgmised lubatud kauplemisperioodid:
Peale 2016. aasta esilagsete tulemuste esitamist 22.02.2017 - 24.03.2017
2016. aasta 4. kvartali ja 2016. aasta auditeerimata tulemused
2016. aasta auditeeritud tulemused
2017. aasta 1. kvartali ja 3 kuu käive
2017. aasta 1. kvartali ja 3 kuu auditeerimata tulemused
2017. aasta 2. kvartali ja 6 kuu käive
2017. aasta 2. kvartali ja 6 kuu auditeerimata tulemused
 2017. aasta 3. kvartali ja 9 kuu käive
 2017. aasta 3. kvartali ja 9 kuu auditeerimata tulemused


  • © 2018 AS PRFoods
prfoods-
prfoods-
prfoods-
prfoods-