Juhtkonna ja nõukogu liikmete omanduses olevate aktsiate info


Juhatuse ja nõukogu liikmetele ning nendega seotud isikutele/äriühingutele kuuluvad PRFoodsi aktsiad seisuga 31. märts 2018:

 Aktsionär
aktsiate arv
 osalus
Juhatuse liige - Indrek Kasela
1 547 3784,00%
Nõukogu esimees - Lauri Kustaa Äimä
125 000
0,32%
Nõukogu liige – Kuldar Leis1 302 166 3,37%
Nõukogu liige – Vesa Jaakko Karo90 000 0,23%
Nõukogu liige – Arko Kadajane8 928 0,02%
Nõukogu liige – Harvey Sawikinei oma aktsiaid 
Nõukogu liige – Aavo Kokkei oma aktsiaid 
Kokku juhatuse ja nõukogu liikmetele kuuluvad aktsiad 3 073 4727,95% 

  • © 2018 AS PRFoods
prfoods-
prfoods-
prfoods-
prfoods-